تحلیل چارت به زبان ساده

تشخیص پایان روند نزولی و صعودی با الگوی کندل اینگالف

آشنایی با اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

الگوی گوه صعودی و نزولی

الگوی بازگشتی Bump and Run

الگوی مستطیل ادامه دهنده

الگوی پرچم ادامه دهنده

الگو های مثلث ادامه دهنده (Triangle pattern)

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/ همگرایی یا اندیکاتور MACD (مکدی)

میانگین های متحرک (Moving Averages)