دسته بندی : الگوهای چارت

آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی مستطیل ادامه دهنده

سردبیر والبی
الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک وقفه در یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و...
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی پرچم ادامه دهنده

سردبیر والبی
الگوی پرچم (Flag) از نوع الگوی ادامه دار در بازه زمانی کوتاه مدت است که در روند صعودی یا نزولی ظاهر شده...
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگو های مثلث ادامه دهنده (Triangle pattern)

سردبیر والبی
الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle) الگوی ادامه دار مثلث متقارن، الگویی است که پس از شکل گیری غالبا نشان از ادامه دار...
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی دو قله (Double Top Reversal)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی دو قله، یک الگوی بازگشتی خرسی است که در نمودار های میله ای، خطی و کندل استیک قابل شناسایی است....
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی دو دره (Double Bottom Reversal)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی دو دره یک الگوی بازگشتی گاوی است که در نمودار های میله ای، خطی و کندل استیک قابل شناسایی است....
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سه قله (Three Top)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی سه قله الگویی است که در یک روند صعودی شکل می گیرد و روند را به حالت نزولی تغییر می...
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سه دره (Three Bottom)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی سه دره، الگویی است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و روند را به حالت صعودی تغییر می...
آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

سردبیر والبی
الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است که در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان از تغییر روند...
EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید