انواع سفارش گذاری در صرافی های ارز دیجیتال

در این مقاله به معرفی انواع سفارش گذاری در صرافی های ارز دیجیتال می پردازیم. همچنین مثال هایی از این سفارشات ارائه خواهیم کرد.

نوشته شده در آموزش ترید 14 دقیقه مدت مطالعه · >
انواع سفارش گذاری در صرافی

در این مقاله به معرفی انواع سفارش گذاری در صرافی های ارز دیجیتال می پردازیم. همچنین مثال هایی از این سفارشات ارائه خواهیم کرد. این سفارش ها شامل لیمیت، مارکت، استاپ لاس و … هستند.

ویدئوی معرفی سفارش گذاری مارکت و لیمیت

سفارش گذاری لیمیت (Limit)

لیمیت اوردر به شما اجازه می دهد تا بتوانید حداکثر/حداقل قیمت خرید/فروش خود را ثبت کنید. اگر تقاضا/ عرضه کافی برای تکمیل سفارش وجود نداشته باشد، لیمیت اوردر شما به اوردر بوک (لیست سفارشات) اضافه می شود. معمولاً پیشنهاد می شود که لیمیت اوردر برای بدترین قیمت تعیین گردد تا سفارش را به اتمام برساند. این نوع سفارش می تواند “صرفاً میکر” (maker-only) و یا “صرفاً کاهشی” (reduce-only) باشد.

تذکر: نرخ لیمیت باید 15 درصد کمتر یا بیشتر از قیمت لحظه ای باشد. اگر نرخ ثبت شده شما بیشتر از این حد باشد، موتور ترید آن را رد خواهد کرد.

سفارش گذاری بازار (Market)

این نوع از انواع سفارش گذاری یک سفارش لحظه ای است که در غیر این صورت لغو خواهد شد. باید مواظب این نرخ های لحظه ای باشید، زیرا شاید مناسب نباشند. به منظور اطمینان از جلب رضایت مشتری معمولاً این نوع سفارش گذاری ها در قیمتی 1 درصد بالاتر از نرخ فروش و 1 درصد پایین تر از نرخ خرید تکمیل نخواهند شد. بدین ترتیب، سفارش شما تنها تا حدودی تکمیل خواهد شد. بخش تکمیل نشده لغو خواهد شد تا در لیست سفارشات باقی نماند. این نوع سفارش می تواند “صرفاً کاهشی” باشد.

ویدئوی معرفی سفارش گذاری استاپ و استاپ لیمیت

لیمیت استاپ لاس (Stop Loss)

استاپ لاس به شما اجازه می دهد تا ضرر خود را از یک پوزیشن باز محدود سازید. بدین ترتیب باید دو مقدار قیمتی را در اینجا تعیین کنید: یک قیمت توقف و یک قیمت محدود. قیمت توقف به قیمتی گفته می شود که در صورت وقوع باعث می شود تا اوردر لیمیت شما ارسال شود. قیمت محدود به بدترین قیمت ممکن گفته می شود که اوردر شما را تکمیل می کند. می توانید اوردر را با قیمت آخرین ترید یا قیمت شاخص آغاز کنید. این نوع سفارش کاملاً “reduce-only” (اجباری) است. به عبارتی نمی توان از آن برای باز کردن یا افزودن یک پوزیشن استفاده کرد. در ایجاد این سفارش توجه کنید که:

 • برای ثبت این سفارش نیاز به مارجین نیست. اما در زمان شروع یک بررسی مارجین صورت می گیرد. اگر مارجین موجود در حساب فرد ناکافی باشد، اوردر در همان ابتدا از سوی موتور ترید لغو می گردد.
 • قیمت لیمیت باید در محدوده 10 درصدی از قیمت بازار باشد. اگر قیمت مطروح از این بازه بالاتر باشد، اوردر لیمیت لغو می گردد.

مثالی از استاپ لاس (توقف ضرر)

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن فیوچرز خرید دارید و می خواهید در صورت کاهش قیمت اقدام به محدود کردن ضرر خود کنید. پس یک اوردر فروش لیمیت به صورت استاپ لاس را در قیمت توقف 4500 و قیمت لیمیت 4400 دلار ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 4500 دلار برسد، اوردر فروش شما به منظور توقف با قیمت محدود 4400 آغاز به کار می کند. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در 4400 دلار یا بالاتر بسته می شود.

مثالی از استاپ بای (توقف خرید)

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن فروش فیوچرز دارید و می خواهید در صورت افزایش قیمت اقدام به محدود کردن ضرر خود کنید. پس یک اوردر خرید لیمیت به صورت استاپ لاس را در قیمت توقف 5400 و قیمت لیمیت 5500 دلار ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 5400 دلار برسد، اوردر فروش شما به منظور توقف ضرر با قیمت محدود 5500 آغاز به کار می کند. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در 4400 دلار یا بالاتر بسته می شود.

سفارش گذاری استاپ لاس

این گونه از انواع سفارش گذاری ها به شما اجازه می دهد تا ضرر خود از یک پوزیشن باز را محدود کنید. قیمت توقف (قیمت استاپ) به قیمتی گفته می شود که موجب ثبت سفارش استاپ شما می گردد و یک سفارش را در بازار قرار می دهد. می توانید این سفارش استاپ را با قیمت آخرین ترید، قیمت بازار یا قیمت شاخص تنظیم و ثبت کنید. این نوع سفارش کاملاً “reduce-only” (اجباری) است. به عبارتی نمی توان از آن برای باز کردن یا افزودن یک پوزیشن استفاده کرد. در ایجاد این سفارش توجه داشته باشید که:

 • برای آسودگی کاربر معمولاً سفارشات در قیمت 1 درصد بالاتر از بهترین نرخ فروش یا 1 درصد پایین تر از نرخ خرید به انجام نخواهد رسانید. بدین ترتیب سفارش شما ممکن است تنها تا حدودی تکمیل شود. بخش انجام نشده لغو خواهد شد تا از لیست سفارشات حذف گردد.
 • برای ثبت این سفارش نیاز به مارجین نیست. اما در زمان شروع یک بررسی مارجین صورت می گیرد. اگر مارجین موجود در حساب فرد ناکافی باشد، اوردر در همان ابتدا از سوی موتور ترید لغو می گردد.

مثالی از فروش بازاری به صورت استاپ

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن فیوچرز خرید دارید و می خواهید در صورت کاهش قیمت اقدام به محدود کردن ضرر خود کنید. پس یک اوردر فروش بازار به صورت استاپ لاس را در قیمت توقف 4500 ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 4500 دلار برسد، اوردر بازار در لیست سفارشات ثبت می گردد. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در بهترین قیمت بسته می شود.

مثالی از خرید بازار در قالب استاپ

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن فروش فیوچرز دارید و می خواهید در صورت افزایش قیمت اقدام به محدود کردن ضرر خود کنید. پس یک اوردر خرید لیمیت به صورت استاپ لاس را در قیمت توقف 5100 دلار ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 5100 دلار برسد، اوردر استاپ خرید شما فعال شده و یک سفارش بازار در لیست سفارشات قرار می گیرد. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در بهترین قیمت بسته می شود.

سفارش گذاری مارکت برای کسب سود (Take Profit Market)

اوردرهای کسب سود (take profit) به شما اجازه می دهند تا نرخ سود خود برای یک پوزیشن باز را تعیین کنید. قیمت ثبت شده همان قیمتی خواهد بود که در صورت دستیابی باعث می شود که اوردر کسب سود شما در لیست سفارشات ثبت گردد. می توانید قیمت خود را با توجه به قیمت آخرین ترید، قیمت بازار یا قیمت شاخص تعیین کنید. این نوع از انواع سفارش گذاری کاملاً “reduce-only” (اجباری) است. به عبارتی نمی توان از آن برای باز کردن یا افزودن یک پوزیشن استفاده کرد.

در ایجاد این نوع از انواع سفارش گذاری ها توجه داشته باشید که:

 • برای آسودگی کاربر معمولاً سفارشات در قیمت 1 درصد بالاتر از بهترین نرخ فروش یا 1 درصد پایین تر از نرخ خرید به انجام نخواهد رسانید. بدین ترتیب سفارش شما ممکن است تنها تا حدودی تکمیل شود. بخشِ انجام نشده لغو خواهد شد تا از لیست سفارشات حذف گردد.
 • برای ثبت این سفارش نیاز به مارجین نیست. اما در زمان شروع یک بررسی مارجین صورت می گیرد. اگر مارجین موجود در حساب فرد ناکافی باشد، اوردر در همان ابتدا از سوی موتور ترید لغو می گردد.

مثالی از فروش بازار در قالب کسب سود (take profit)

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن خرید فیوچرز دارید و می خواهید یک نرخ سود مناسب را برای خروج از پوزیشن انتخاب کنید. پس یک اوردر فروش بازار به صورت کسب سود در قیمت آغازین 5500 دلار را ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 5500 دلار برسد، اوردر فروش شما به منظور کسب سود ثبت خواهد شد. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در بهترین قیمت بسته می شود.

مثالی از خرید بازار در قالب کسب سود

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما یک پوزیشن فیوچرز فروش دارید و می خواهید یک نرخ سود مناسب را برای خروج از پوزیشن انتخاب کنید. پس یک اوردر خرید بازار را به منظور صورت کسب سود در قیمت آغازین 4500 ثبت می کنید. اگر قیمت فیوچرز به 4500 دلار کاهش یابد، اوردر خرید شما به منظور کسب سود ثبت خواهد شد. بدین ترتیب پوزیشن فیوچرز شما بسته به تقاضا در بهترین قیمت بسته می شود.

سفارش گذاری لیمیت برای کسب سود

این نوع سفارش گذاری به شما اجازه می دهد تا یک نرخ سود معین را برای خروج از یک پوزیشن باز اتخاذ کنید. باید در اینجا دو قیمت را ثبت کنید: یک قیمت شروع (ثبت) و یک قیمت لیمیت. قیمت شروع همان قیمتی است که سفارش کسب سود شما را فعال می کند و یک اوردر لیمیت در لیست سفارشات قرار می دهد. قیمت لیمیت بدترین قیمتی است که سفارش شما می تواند به خود بگیرد. می توانید قیمت آغازین برای ثبت را با توجه به قیمت آخرین ترید، قیمت بازار یا قیمت شاخص ثبت کنید. این نوع سفارش کاملاً “reduce-only” (اجباری) است. به عبارتی نمی توان از آن برای باز کردن یا افزودن یک پوزیشن استفاده کرد.

در ایجاد این سفارش توجه داشته باشید که:

 • برای آسودگی کاربر معمولاً سفارشات در قیمت 1 درصد بالاتر از بهترین نرخ فروش یا 1 درصد پایین تر از نرخ خرید به انجام نخواهد رسانید. بدین ترتیب سفارش شما ممکن است تنها تا حدودی تکمیل شود. بخشِ انجام نشده لغو خواهد شد تا از لیست سفارشات حذف گردد.
 • برای ثبت این نوع از انواع سفارش گذاری نیاز به مارجین نیست. اما در زمان شروع یک بررسی مارجین صورت می گیرد. اگر مارجین موجود در حساب فرد ناکافی باشد، اوردر در همان ابتدا از سوی موتور ترید لغو می گردد.

سفارش گذاری ترکیبی (Bracket)

فرم اوردر ترکیبی به شما اجازه می دهد تا بتوانید سه سفارش را به صورت همزمان ثبت کنید: یک سفارش برای باز کردن یک پوزیشن (فروش یا خرید)، و دو سفارش آماده ثبت به صورت “کسب سود” یا “توقف ضرر”. سفارش آغازین می تواند یک اوردر لیمیت یا یک اوردر بازار باشد. باز کردن لیمیت اوردر می تواند به صورت ” maker-only” باشد. سفارش های آماده ثبت (یک استاپ لاس و یک کسب سود) می توانند بسته به جهت پوزیشن دارای قیمت هایی بالاتر یا پایین تر از پوزیشن آغازین هستند. اوردر استاپ لاس و اوردر های کسب سود می توانند به صورت لیمیت یا بازاری عمل کنند. اوردرهای آماده برای ثبت به صورت ” reduce-only” هستند. می توانید انتخاب کنید که این اوردر با قیمت آخرین ترید، قیمت بازار یا قیمت شاخص ثبت گردد.

تذکر: این اوردر به صورت “یکی دیگری را کنسل کند” (OCO) نیست. اگر یکی از سفارش های آغازین به ثبت رسید و اوردر در لیست سفارشات وارد شد، سفارش آماده ثبت دیگر فعال خواهد ماند تا زمانی که خود تریدر آن را لغو کند.

همچنین هر سفارش فعال شده به صورت مستقل از سفارش اصلی کار می کند. بدین ترتیب این سفارشات می توانند به صورت دلخواه از سوی تریدر اصلاح یا لغو شوند.

سفارش ترکیبی دارای دسته خاص خود در میان انواع سفارش گذاری های موجود است. پس اگر آن را در صفحه پیشخوان معاملات فیوچرز خود ندیدید، کافی است به بخش اصلی رفته و علامت “+” را انتخاب کنید. آنگاه اوردر ترکیبی (Bracket Order) را بیفزایید.

مثالی از پوزیشن خرید ترکیبی

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما معتقدید که این قیمت فیوچرز بالا می رود. پس تصمیم می گیرید یک پوزیشن خرید شامل 10 هزار قرارداد را باز کنید. تلاش شما آن است که از یک طرف بتوانید این پوزیشن را از ضرر احتمالی 2.5 درصدی مصون نگه دارید و همچنین از سوی دیگر به سود هدف خود (5 درصد) برسید. در فرم اوردر ترکیبی باید مقدار و قیمت لیمیت خود را برای آغاز پوزیشن وارد کنید. قیمت اوردر کسب سود خود را در 5250 دلار (5 درصد سود) تعیین کنید. همچنین نرخ استاپ لاس خود را نیز در 4875 (2.5 درصد ضرر) ثبت کنید.

این پارامتر ها دو پیامد را در پی خواهند داشت. اگر قیمت به میزان کسب سود شما برسد، پوزیشن در 5 درصد سود بسته خواهد شد (با فرض اینکه تقاضای کافی وجود داشته باشد). از سوی دیگر اگر قیمت به نرخ استاپ لاس برسد، آنگاه پوزیشن در مقدار 2.5 درصد ضرر بسته خواهد شد (با فرض اینکه تقاضای کافی وجود داشته باشد).

مثالی از پوزیشن فروش ترکیبی

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. شما معتقدید که این قیمت فیوچرز پایین می رود. پس تصمیم می گیرید یک پوزیشن فروش شامل 10 هزار قرارداد را باز کنید. تلاش شما آن است که از یک طرف بتوانید این پوزیشن را از ضرر احتمالی 2.5 درصدی مصون نگه دارید و همچنین از سوی دیگر به سود هدف خود (5 درصد) برسید. در فرم اوردر ترکیبی باید مقدار و قیمت لیمیت خود را برای آغاز پوزیشن وارد کنید. قیمت اوردر کسب سود خود را در 4750 دلار (5 درصد سود) تعیین کنید. همچنین نرخ استاپ لاس خود را نیز در 5125 (2.5 درصد ضرر) ثبت کنید.

این پارامتر ها دو پیامد را در پی خواهند داشت. اگر قیمت سقوط کند و به میزان کسب سود شما برسد، پوزیشن در 5 درصد سود بسته خواهد شد (با فرض اینکه تقاضای کافی وجود داشته باشد). از سوی دیگر اگر قیمت بالا رود و به نرخ استاپ لاس برسد، آنگاه پوزیشن در مقدار 2.5 درصد ضرر بسته خواهد شد (با فرض اینکه تقاضای کافی وجود داشته باشد).

سفارش گذاری تریگر ورود (Trigger Entry)

اوردرهای تریگر به شما اجازه می دهند تا با یک اوردر آغازین وارد یک پوزیشن شوید. این اوردر برای شروع اوردری استفاده می شوند که در قیمت کنونی بلافاصله اجرایی خواهد شد. اوردرهای تریگر ورود به دو صورت بازاری و لیمیت وجود دارند. در اوردرهای تریگر ورود در بازار، قیمت تریگر همان قیمتی است که سفارش شما را آغاز می کند و یک سفارش بازار را ثبت می نماید.

اما در اوردرهای تریگر ورود به صورت لیمیت، باید دو قیمت را وارد کنید: قیمت تریگر و قیمت لیمیت. قیمت تریگر به قیمتی گفته می شود که باعث خواهد شد تا سفارش شما به جریان بیفتد و یک اوردر لیمیت در لیست سفارشات ثبت گردد. قیمت لیمیت نیز بدترین قیمتی است که اوردر شما می تواند در آن تکمیل شود. می توانید قیمت آغاز اوردر خود را با قیمت آخرین ترید، قیمت بازار یا قیمت شاخص تنظیم کنید. در ایجاد این سفارش توجه داشته باشید که:

 • برای آسودگی کاربر معمولاً این گونه از انواع سفارش گذاری در قیمت 1 درصد بالاتر از بهترین نرخ فروش یا 1 درصد پایین تر از نرخ خرید به انجام نخواهد رسانید. بدین ترتیب سفارش شما ممکن است تنها تا حدودی تکمیل شود. بخشِ انجام نشده لغو خواهد شد تا از لیست سفارشات حذف گردد.
 • اوردرهای لیمیت: قیمت لیمیت باید در بازه 10 درصدی از قیمت بازار باشد. اگر قیمت ثبت شده بالاتر از این محدوده باشد، موتور ترید اوردر لیمیت را لغو خواهد کرد.
 • برای ثبت این نوع از انواع سفارش گذاری نیاز به مارجین نیست. اما در زمان شروع یک بررسی مارجین صورت می گیرد. اگر مارجین موجود در حساب فرد ناکافی باشد، اوردر در همان ابتدا از سوی موتور ترید لغو می گردد.

مثالی از تریگر ورود برای پوزیشن خرید

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. معتقدید که اگر قیمت بتواند سدّ 5250 دلار را بشکند، به صعود خود ادامه خواهد داد. پس می خواهید در صورت رخ دادن این واقعه، یک پوزیشن خرید را باز کنید. بنابراین باید یک اوردر خرید تریگر ورود را در قیمت 5250 ثبت کنید. اگر قیمت به 5250 دلار رسید، آنگاه اوردر خرید در لیست سفارشات قرار می گیرد و شما دارای یک پوزیشن خرید خواهید بود. این در صورتی است که تقاضای کافی وجود داشته باشد.

مثالی از تریگر ورود برای پوزیشن فروش

قیمت کنونی فیوچرز 5 هزار دلار است. معتقدید که اگر قیمت بتواند سدّ 4750 دلار را بشکند، به سقوط خود ادامه خواهد داد. پس می خواهید در صورت رخ دادن این واقعه، یک پوزیشن فروش را باز کنید. بنابراین باید یک اوردر فروش تریگر ورود را در قیمت 4750 ثبت کنید. اگر قیمت به 4750 دلار رسید، آنگاه اوردر فروش شما در لیست سفارشات قرار می گیرد و شما دارای یک پوزیشن فروش خواهید بود. این در صورتی است که تقاضای کافی وجود داشته باشد.

اوردر maker-only

اوردر “maker-only” شبیه به اوردر لیمیت است. تنها تفاوت آنها در اینجاست که اوردر ” maker-only” در صورتی که بلافاصله توسط قیمت ورودی محقق شود، کنسل می شود.

اوردر “فوری یا کنسل” (Immediate or cancel)

اوردر “فوری یا کنسل” در قیمت و تعداد موجود تکمیل خواهد شد. باقیمانده سفارش کنسل می شود و از لیست سفارشات بیرون می رود. اگر مقدار موجود در قیمت تعیین شده صفر باشد، آن سفارش بلافاصله کنسل می گردد.

اوردر صرفاً کاهشی (Reduce-only)

اوردر ” Reduce-only” تنها سفارش هایی را ثبت می کند که تعداد قرارداد های باز در یک پوزیشن موجود را کاهش دهند. اگر تعدادی بیش از پوزیشن باز موجود خود وارد کنید، تعداد سفارش صرفاً کاهشی به صورت اتوماتیک اندازه پوزیشن باز شما را کاهش می دهد. اوردرهای کسب سود (بازار و لیمیت) و استاپ لاس (بازار و لیمیت) هر دو از اوردرهای “Reduce-only” (اجباری) هستند.

ویرایش سفارش

می توانید اوردرهای موجود خود را ویرایش کنید. شما قادرید تا تعداد، قیمت لیمیت و قیمت استاپ خود را به روز رسانی کنید. اگر تنها تعداد را کاهش دهید، سفارش شما در همان جایگاه قبلی در صف باقی می ماند. اما اگر قیمت را تغییر دهید یا تعداد را در سفارش خود بالا ببرید، در صف قیمت- زمان به قبل تر می روید.

سیگنال های تریگر

نرخ های قیمتی متعددی می توانند برای اوردر تریگر (سفارش آغازین) استفاده گردند. می توانید از نرخ های استاپ، کسب سود یا تریگر ورود برای این کار استفاده کنید. هر کدام از این قیمت ها به روش خاص خود محاسبه می شود و کارایی خاصی دارد. این نرخ ها می توانند در فرم اوردر و در زیر سربرگ “Advanced” در قسمت “Trigger Signal” ویرایش شوند. در پایین برخی از گزینه های پیش رو برای انتخاب سیگنال تریگر را می بینید:

 • آخرین قیمت: آخرین قیمت تکمیل شده که یک معامله فیوچرز با آن ترید شده است. اگر این قیمت به عنوان سیگنال تریگر مورد استفاده قرار گیرد، اوردر آغازین زمانی ثبت می گردد که آخرین قیمت ترید به دست آید.
 • قیمت بازار: قیمت میانه در لیست سفارشات که دارای کران هایی است که به کمک شاخص قیمتی CME CF با یک ضریب ضدّ خطا تعریف می شود. اگر این قیمت به عنوان سیگنال تریگر مورد استفاده قرار گیرد، اوردر آغازین زمانی ثبت می گردد که قیمت بازار برابر با قیمت تریگر شما شود یا از آن بیشتر شود. توجه داشته باشید که این قیمت برای ارزیابی پوزیشن ها و تعیین نرخ لیکویید نیز استفاده می شود.
 • قیمت شاخص: قیمت شاخص CME CF که از مجموع اطلاعات گرفته شده از صرافی های منتخب تعیین می گردد.

مطالب مرتبط

تئوری داو در تحلیل تکنیکال

تئوری داو (Dow Theory)

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   20 دقیقه مدت مطالعه
فرضیه گام تصادفی

گام های تصادفی – گام های غیر تصادفی

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   2 دقیقه مدت مطالعه
خوشحالی غیر عقلانی

خوشحالی غیر عقلانی (Irrational Exuberance)

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   7 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×