پیوت پوینت (Pivot Points)
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » پیوت پوینت (Pivot Points)
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

پیوت پوینت (Pivot Points)

پیوت پوینت ها، سطوح معنی داری هستند که از طریق آنها تحلیل گران می توانند مسیر حرکت قیمت و سطوح بالقوه مقاومت و حمایت در حرکات بعدی قیمت را شناسایی نمایند. اندیکاتور پیوت پوینت که این سطوح را در نمودار قیمت نشان می دهد، از دره ها و قله های قبلی و همچنین قیمت بسته شده برای تشخیص حمایت و مقاومت در آینده استفاده می کند. به همین خاطر پیوت پوینت ها، ابزارهای هدایتگر یا پیشگو هستند. در کل تعداد ۵ نوع از این اندیکاتور وجود دارد که ما در این مقاله قصد داریم سه نوع معروف آن یعنی پیوت پوینت استاندارد، پیوت پوینت Demark و پیوت پوینت فیبوناچی را معرفی نماییم.

معرفی پیوت پوینت

در حالت کلی، پیوت پوینت ها از طرف Floor تریدرها برای تنظیم سطوح کلیدی استفاده می شود. این تریدرها در ابتدای هر روز معاملاتی، با تعیین قیمت های بسته شده، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در روز قبل، پیوت پوینت ها را حساب می کنند تا از طریق آن، بازه ترید روز جاری را محاسبه کنند.

بازه های زمانی

در چارت های قیمتی کوتاه مدت مانند ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۰ دقیقه و ۱۵ دقیقه، اندیکاتور پیوت پوینت از بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده در روز گذشته استفاده می کند. زمانی که سطوح مقاومت و حمایت شناسایی و تنظیم شدند، دیگر تا پایان آن روز تغییری نمی کنند.

در چارت های قیمتی ۳۰ دقیقه، ۶۰ دقیقه و ۱۲۰ دقیقه، اندیکاتور پیوت پوینت از بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده در هفته گذشته استفاده می کند. بدین صورت که در زمان شروع شدن هفته جدید، سطوح مقاومت و حمایت شناسایی و تنظیم شده و دیگر تا پایان آن هفته تغییری نمی کنند.

در چارت های قیمتی روزانه، اندیکاتور پیوت پوینت از بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده در ماه گذشته استفاده می کندو تا پایان آن ماه ثابت می ماند. برای چارت هفتگی و ماهانه نیز از سطوح قیمتی سال گذشته استفاده می شود.

پیوت پوینت در نمودار بیت کوین
قرار گیری پیوت پوینت استاندارد در چارت روزانه بیت کوین

در تصویر بالا شاهد قرار گیری پیوت پوینت استاندارد در چارت روزانه بیت کوین هستید. همانطور که می بینید، پیش از شروع ماه سپتامبر، سطوح مقاومت و حمایت توسط این ابزار مشخص شده اند. این سطوح بر اساس پرایس اکشن بیت کوین در دوره قبل شناسایی شده و بر روی نمودار قرار می گیرند. هر کدام از مستطیل های خاکستری، زرد و سبز معرف یک ماه هستند.

 پیوت پوینت استاندارد

در پیوت پوینت استاندارد از یک خط کانونی به نام خط پیوت پوینت استفاده می شود. این خط، میانگین سه سطح قیمتی بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده است. خط پیوت پوینت در میان حمایت و مقاومت قرار می گیرد و سطوح حمایت و مقاومت بر اساس آن محاسبه می شوند. به یاد داشته باشید که سطوح قیمتی از دوره های قبلی گرفته می شوند.

خط پیوت پوینت که با حرف P نشان داده می شود = (قیمت بسته شده + بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) تقسیم بر ۳

حمایت ۱ (S1) =  بالاترین قیمت -(P*2)

حمایت ۲ (S2) = (پایین ترین قیمت -بالاترین قیمت)-P

مقاومت ۱ (R1) = پایین ترین قیمت -(P*2)

مقاومت ۲ (R2) = تفاوت بالاترین و پایین ترین قیمت + P

در تصویر بالا اندریکاتور pivot point استاندارد در نمودار روزانه بیت کوین قرار داده شده است. همانطور که می بینید خطوط حمایتی و مقاومتی به صورت یک ماهه ثبت می شوند و تا پایان ماه ثابت می مانند.

پیوت پوینت فیبوناچی

در پیوت پوینت فیبوناچی نیز مانند حالت استاندارد، از یک خط کانونی استفاده می شود که نحوه محاسبه آن نیز به همان صورت استاندارد می باشد. بر اساس این خط و ضرایب فیبوناچی، خطوط حمایت و مقاومت محاسبه می شوند.

خط پیوت پوینت که با حرف P نشان داده می شود = (قیمت بسته شده + بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) تقسیم بر ۳

حمایت ۱ =  (0.382 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) –  P

حمایت ۲ =  (0.618 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) –  P

حمایت ۳ =  (1 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) – P

مقاومت ۱  =  (0.382 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) + P

مقاومت ۲ =  (0.618 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) +  P

مقاومت ۳  = (1 * (پایین ترین قیمت – بالاترین قیمت)) – P

پیوت پوینت فیبوناچی
قرار گیری پیوت پوینت فیبوناچی در چارت روزانه نمودار بیتکوین

در تصویر بالا شاهد قرار گیری پیوت پوینت فیبوناچی در چارت روزانه نمودار بیت کوین هستید. برای مقایسه بهتر، از همان چارت قبلی استفاده شده است. همانطور که می بینید، سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور با حالت استاندارد متفاوت است.

پیوت پوینت Demark

بر خلاف دو حالت گذشته، پیوت پوینت Demark از خط کانونی و فرمول متفاوتی برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند. این ابزار از رابطه قیمت بسته شده و قیمت باز شده به صورت مشروط استفاده می کند. فرمول استفاده شده در این ابزار به صورت زیر است:

اگر قیمت باز شده بیشتر از قیمت بسته شده باشد، آنگاه داریم:

X = بالاترین قیمت + قیمت بسته شده + دو برابر پایین ترین قیمت

اگر قیمت باز شده کمتر از قیمت بسته شده باشد، آنگاه داریم:

X = دو برابر بالاترین قیمت + قیمت بسته شده + پایین ترین قیمت

اگر قیمت باز شده مساوی قیمت بسته شده باشد، آنگاه داریم:

X = بالاترین قیمت + دو برابر قیمت بسته شده + پایین ترین قیمت

حال خط کانونی (P) برابر است با X/4

حمایت ۱ (S1) = بالاترین قیمت – X/2

مقاومت ۱ (R1) = پایین ترین قیمت – X/2

پیوت پوینت Demark
قرار گیری پیوت پوینت Demark در چارت روزانه نمودار بیتکوین

در تصویر بالا شاهد قرار گیری پیوت پوینت Demark در چارت روزانه نمودار بیت کوین هستید. برای مقایسه بهتر، از همان چارت قبلی استفاده شده است. همانطور که می بینید، سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور با حالت استاندارد و فیبوناچی متفاوت است.

تفسیر اندیکاتور

برای تفسیر این اندیکاتور یک حالت کلی وجود دارد. از آنجا که خط مرکزی این سطوح حمایت و مقاومت به عنوان خط کانونی (P) انتخاب می شود، حرکت قیمت به سمت بالای این خط نشان از قدرت روند است که هدف اصلی برای رسیدن قیمت، اولین مقاومت می باشد. اگر قیمت از این سطح نیز بالاتر برود یعنی قدرت روند بسیار بالا است و هدف آن رسیدن به سطح مقاومتی دوم است. در حالت بر عکس نیز باید گفت، حرکت قیمت به زیر خط کانونی، نشان از ضعیف بودن روند و تمایل رسیدن قیمت به سطح حمایت اول می باشد. اگر قیمت از این سطح نیز عبور کند، نشان می دهد روند بسیار ضعیف است و هدف بعدی برای کاهش قیمت، سطح حمایتی دوم است.

حمایت و مقاومت در پیوت پوینت

سطوح حمایتی و مقاومتی اول در پیوت پوینت ها، مانند حمایت و مقاومت های معمولی و سنتی عمل می کنند. زمانی که قیمت به این سطوح می رسد، باید به پرایس اکشن توجه کرد. مثلا زمانی که قیمت کاهش می یابد تا به سطح حمایت رسیده و در آنجا رنج می شود، انتظار می رود از این سطح بازگشت کند. بنابراین برای درک بهتر آینده قیمت می توان از الگوهای چارت و سایر اندیکاتور ها برای تایید صعودی شدن قیمت پس از برخورد با حمایت، استفاده کرد. همچنین زمانی که قیمت افزایش می یابد تا به مقاومت برسد و سپس در محدوده باقی می ماند، می توان با تشخیص الگوهای خرسی و سایر اندیکاتور ها، سیگنال کاهش قیمت از سطح مقاومت مذکور را گرفت.

برخورد نمودار قیمت با R1
برخورد نمودار قیمت با R1 در پیوت پوینت و بازگشت قیمت

در تصویر بالا شاهد برخورد نمودار قیمت با R1 در پیوت پوینت و بازگشت قیمت از این سطح هستید.

از مقاومت و حمایت دوم نیز می توان برای تشخیص وضعیت خرید یا فروش مفرط در بازار استفاده نمود. زمانی که قیمت به بالای سطح مقاومتی دوم می رسد یعنی روند بسیار قدرتمند است ولی همچنین می توان فهمید که بازار در وضعیت خرید مفرط قرار گرفته و احتمال یک پولبک وجود دارد. همچنین است برای حمایت دوم، چرا که کاهش قیمت به زیر این سطح، علاوه بر نشان دادن ضعف زیاد، بیانگر وضعیت فروش مفرط نیز می باشد که بر اساس آن احتمال بازگشت و افزایش قیمت وجود دارد.

وضعیت قیمت در نمودار
وضعیت فروش مفرط

در این تصویر نیز می بینید با قرارگیری قیمت پایین تر از S2، بازار در وضعیت فروش مفرط قرار گرفته است که این تفسیر با RSI نیز هماهنگی دارد.

جمع بندی

پیوت پوینت ها، یک متد و روشی برای تشخیص مسیر حرکت قیمت  است و تنظیم سطوح حمایت و مقاومت را در اختیار تحلیل گران قرار می دهند. برای تشخیص مسیر حرکت قیمت می توان به روند کنونی پرایس اکشن در ارتباط با خط کانونی نگاه کرد. این که قیمت از بالای این خط شروع می شود یا از پایین آن و همچنین برخورد قیمت با این خط، می تواند بیانگر مسیر آتی قیمت باشد. حال که مسیر تشخیص داده شد، می توان از حمایت ها و مقاومت ها برای تحلیل بعدی استفاده کرد.

همانند تمامی اندیکاتورها، بهتر است برای تایید سیگنال دهی پیوت پوینت، به ابزار ها و جنبه های دیگر تحلیل تکنیکال نیز نگاه کرد. به عنوان مثال، یک الگوی بازگشتی کندل استیک می تواند تایید کننده بازگشت قیمت از سطح دوم مقاومت باشد. یا اینکه اندیکاتور RSI می تواند وضعیت فروش مفرط بیان شده توسط پیوت پوینت در سطح حمایتی دوم را نشان دهد. همچنین روند صعودی در MACD نیز برای تایید بازگشت قیمت از سطح حمایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پستهای مرتبط

استراتژی های مهم ترید در هر بازار

اندیکاتور خط توزیع انباشت (Accumulation Distribution Line)

سردبیر والبی

انجین (Enjin) چیست؟

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran